13/13

 protokol jury.pdf

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM!

Za 1329 inspirujących projektów! Za zaangażowanie i zainteresowanie, które przerosły nasze oczekiwania!

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z aplikacji ułatwiającej projektowanie, która pozostanie na naszej stronie. Dzięki niej będziecie mogli swobodnie dopasować projekt foteli do Waszych biur.

Zwycięskie wzory rozrzerzyły ofertę SITAG Formy Siedzenie i są dostępne poprzez naszą sieć dystybucji.


Wyrażajcie swoje wnętrze!